AUTO EŠPANDR

autoservis Praha 10


Přestavby na Bioethanol E85 místo benzínu


Bioethanol E85 (biolíh, etanol)


Bioethanol E85 je palivová směs, která se skládá z 85 % ethanolu a z 15 % benzinu naturalu 95. Tento poměr se může dle různých ročních období měnit, ale minimální podíl ethanolu nesmí být méně než 70 %. Přidávání benzínu do E85 je z důvodu, že při poklesu venkovních teplot pod 7°C mají alkoholy (líh) nízkou těkavost a nastal by problém se startem. Tento jev se řeší tím, že se do alkoholu přidá benzin, respektive lehké uhlovodíky. Schopnost startu se tak posune až do minusových teplot.

Oproti jízdě na benzin má palivo E85 dvě hlavní výhody – nárůst výkonu motoru a výrazné snížení emisí výfukových plynů.

Bioethanol se o proti benzinu získává z rostlinných (obnovitelných) zdrojů. Navíc je poměrně dobře biologicky odbouratelný, takže např. při nehodách, kdy dojde k vytečení paliva do přírody, nedochází k zásadním ekologickým haváriím.

Detailní informace o přestavbě na Etanol E85 získáte na:
www.prestavbynaethanol.cz